January 26, 2022 In general

Ankara Antlaşması Vizesi Uzatma Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ankara Antlaşması vize türü Ocak 2021 tarihi itibari ile yeni başvurulara kapatıldı. Bu vesile ile uzatma başvurusu yönetmelik ve kuralları tekrar yayınlandı. Bu yapılan düzenleme ile pek çok kurala ayrıntı verildiği görülmekte. Bu yazımızda yenilenen yönetmelikte nelerin dikkat çektiğine, başvuru esnasında nelere dikkat etmek gerektiğine değineceğiz.

1- Sermayenin Kaynağı

Ankara Antlaşması ilk başvuruda işinizi kurmak için banka hesabınızda gösterdiğiniz sermayenin, Birleşik Krallık’ ta açmış olduğunuz banka hesabına transfer yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğe göre, gerekirse yurtdışındaki banka hesaplarının dökümleri, paranın kaynağına ilişkin varsa satış evrakları da dosyaya eklenmelidir.

2- Evden çalışma

İşini evden sürdüren, resmi iş adresi ev adresi ile aynı olan kişilerin kira sözleşmelerinde bunu engelleyen bir madde bulunmamalıdır. Eğer böyle bir ibare var ise ev sahibinden ayrıca izin alınmalı, bu izin dosyada sunulmalıdır. Ev sahibinden izin alınmadığı durumlarda maalesef ki Home Office dosya memuru ret kararı verebilmektedir.

3- Şirket Giderleri

Son zamanlarda verilen ret kararlarında, şirket giderlerinin gösterilmemiş veya yeterince yapılmamış olmasına yer verildiği görülmektedir.  Ankara Antlaşması vize türünde, Home Office dosya memurunun, işin ‘genuinely’ (gerçek anlamda) sürdürüldüğüne kanaat getirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, şirketin hayatın olağan akışında yapmış olması beklenen giderleri yapmamış olması veya bu giderlerin evraklar arasında sunulmamış olması, memurun işin gerçek anlamda sürdürülmediği kanaatine varmasına neden olabilmektedir.

Bunun önüne geçmek için, şirketin giderlerini banka hesabından gerçekleştirmek, giderleri muhasebeleştirmek ve faturalarını uzatma başvurusunda sunmak büyük önem arz etmektedir.

4- Kazanç

Yönetmelikte özellikle bağlı eşin kazancının ve aile bütçesine katkısının başvuruda dikkate alınmadığının vurgulandığını görüyoruz. Ev kredisi ve kira ödemeleri dahil, bağlı eşin kendi kazancı ile aile bütçesine katkı sunuyor olması, asıl başvurucunun göstermesi gereken kazancı olumlu veya olumsuz etkilemeyecektir. Hesaplamaların buna göre yapılması gerekmektedir.

5- Gizli İşçilik

Yönetmeliğe göre, kurulan işin gizli işçilik ile yürütülmesi bir ret sebebidir. Yönetmelikte neler gizli işçilik olarak anlaşılmalı ve hangi durumlar gizli işçilik sayılmayacak, belirlenmiştir. Buna göre, çalışma saatleri belli, kazanç düzenli, tatiller ödeniyor ise bu gizli işçilik olabilir. Vize sahibinin aynı anda birden fazla müşterisi var ise, ne zaman nerede çalışacağına kendi karar veriyor ve kendi ekipmanlarının kullanıyor ise, bu durum gizli işçilik olarak değerlendirilmemelidir.

Yukarıda özellikle son zamanlarda dikkat çeken konulara açıklık getirmeye çalıştık. Ancak her dosyanın kendine özel şartlar taşıdığını hatırlatmak isteriz. Bu nedenle doğru danışmanlığın kapsamlı bir çalışma ve dosya incelemesi üzerine verilebileceği unutulmamalıdır.

Uzatma başvurularınız hakkında destek almak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.