March 20, 2019 In Genel, general

Süresi̇z Oturum Başvuruları Ve Vatandaşlık Başvurularında Kalış Süreleri

Pandeminin ve seyahat yasaklarının başlaması ile oturum sahibi müvekkillerimizi ilgilendiren önemli sorunlardan birisi de başvurular için aranan Birleşik Krallık’ta kalış süresi şartı oldu.

Birleşik Krallık dışında uzun süre geçirmek zorunda kalan ve yapacağı süresiz oturum / vatandaşlık başvuruları için endişe duyan müvekkillerimiz için bu yazıyı kaleme alıyoruz.

SÜRESİZ OTURUM BAŞVURUSU KALIŞ SÜRELERİ

Ne zaman başlar?

Süresiz Oturum başvurusu için çoğu vize türünde olduğu gibi ECAA vize türünde de ön görülen süre 5 yıldır. Bu süre aşağıdakilerden hangisi sizin lehinize ise o tarih baz alınarak hesaplanır:

• Süresiz oturuma başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl olarak,
• ECAA vizenizin kabulünden itibaren 5 yıl olarak,
• 5 yıllık surenin tamamlanmasından en erken 28 gun oncesine kadar.

Burada dikkat edilmesi gereken, yukarıdaki tarihlerden birinden geriye doğru bakıldığında, kişinin 5 yıl önce Birleşik Krallık’ta yaşamaya başlamış ve üzerinden 5 yıl geçmiş olması gerekir. Bu tarihten 28 gün önce online başvuru yapılabilir.

Birleşik Krallık dışında ne kadar süre kalınabilir?

Başvuru sahibi, herhangi bir 12 aylık dönemde 180 günden fazla Birleşik Krallık dışında bulunmamış olmalıdır.

Covid19 Pandemisi sebebiyle bir istisna var mıdır?

Bir başvuru sahibi, koronavirüs hastalığı ve/veya koronavirüs ile ilişkili seyahat kısıtlamaları nedeniyle 180 günden fazla bir süredir Birleşik Krallık’ta bulunmadıysa, bu devamsızlık ‘ciddi veya zorlayıcı bir neden’ olarak gerekçelendirilebilir ve kişiye süresiz oturum verilebilir.

Başvuru sahipleri, aşağıdakiler dahil, durumunu özetleyen destekleyici bir mektup şeklinde kanıt sağlamalıdır:

• Hasta oldukları veya karantinada oldukları tarihler
• Devamsızlık için zorunlu nedenin ayrıntıları
• Herhangi bir destekleyici belge, örneğin tıbbi sertifika veya varsa seyahat düzenlemelerinin aksadığına dair kanıt

Bu istisnanın kişiye ve kanıtlara özel değerlendirileceği unutulmamalıdır.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU KALIŞ SÜRELERİ

Ne zaman başlar?

Vatandaşlık başvurusu için önemli ve çoğu zaman gözden kaçan bir kural bulunmakta. Başvurunun İçişleri Bakanlığı tarafından alınmasından 5 yıl önceki gün Birleşik Krallık’ta fiziksel olarak bulunmuş olmanız gerekir.

• Örneğin, başvurunuz 05/05/2021 tarihinde alındıysa, 06/05/2016 tarihinde İngiltere’de fiziksel olarak bulunmanız gerekir.

Bu kuralı karşılamadan yapılan başvurular reddedilmektedir.

Ne kadar kalınmalı?

İlk kural olarak, başvuru yapmadan önceki 5 yıllık süre içinde Birleşik Krallık dışında 450 günden fazla zaman geçirmemiş olmanız gerekir.

İkinci kural olarak, başvuru yapmadan önceki 12 aylık süre içinde Birleşik Krallık dışında 90 günden fazla kalmamış olmanız gerekir.

İstisnaları nelerdir?

Özel durumlar varsa, Birleşik Krallık dışında fazla geçirilen süre ve göçmenlik ihlalleri konusunda bir miktar takdir yetkisi kullanılabilir. Bu ikamet şartlarını karşılamıyorsanız ancak durumunuzda özel durumlar olduğuna inanıyorsanız, başvuru yaparken bunları açıklamanız gerekir.

Ancak süresiz oturum başvurusunun aksine, vatandaşlık başvurusu için Covid19 pandemisine özel bir istisna şartının tanınmadığını, yönetmeliğe madde olarak eklenmediğini belirtmek isteriz.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Saygılarımızla,

Penriths Ekibi